برنامه هاي آموزشي مهدکودک

آموزش زبان فارسي
-1 رشد و تحول جسمي – حرکتي
رشد و تحول جسمي – حرکتي داراي دو بخش است: رشد جسمي که جنبه کمّي دارد شامل رشد اندام هاي بدن و وزن و قد رشد و تحول حرکتي که جنبه تحولي دارد و با تغييرات کيفي همراه است شامل حرکت هايي ماند دويدن پريدن و لي لي کردن.
سطوح اساسي رشد وتحول جسمي – حرکتي شامل رشد قد و وزن رشد اندام ها و عضلات بزرگ رشد عضلات کوچک رشد هماهنگي عضلات و اندام ها رشد حرکات تعادلي مانند لي لي کردن و پريدن و رشد مهارت هاي خودياري است.
مهارت هاي خودياري عبارت است از توانايي کودکان در انجام دادن کارهاي فردي و شخصي که مهمترين آنها مهارت غذا خوردن لباس پوشيدن رعايت بهداشت فردي مراقبت از بدن کنترل ادرار و مدفوع و مواظبت از وسايل شخصي است.
-2
رشد و تحول شناختي
منظور از رشد و تحول شناختي رشد مهارت ها و توانمندي هايي است که به کودک در شناخت و درک محيط پيرامون خود کمک مي کند.
مهمترين سطوح رشد و تحول شناختي شامل موارد زير است:
حواس پنج گانه – حافظه – استدلال – حل مسئله – تمرکز – درک مفاهيم اساسي
-3
رشد و تحول عاطفي
هدف از رشد و تحول عاطفي کودکان کاهش عواطف ناخوشايند پرورش عواطف خوشايند و ايجاد تعادل در عواطف است.براي دستيابي به اين هدف لازم است کودکان عواطف يا احساسات خود را بشناسند و با راه هاي درست بيان آنها آشنا شوند تا بتوانند کم کم و متناسب با سن خود به خودکنترلي و مديريت عواطف برسند.
بيان درست عواطف يعني ابراز آنها به گونه اي که نه به خود فرد نه به ديگران و نه به اشياء و محيط زندگي آسيب برسد.
-4رشد و تحول اجتماعي
منظور از رشد و تحول اجتماعي کودکان، جامعه پذيري آنهاست. خانواده، مرکز پيش دبستان، رسانه هاي جمعي و عوامل ديگري، در هر يک از مراحل رشدي و سني کودکان،در اين جنبه از رشد آنها نقش دارد.
-5 رشد و تحول کلامي
زبان ابزار برقراري ارتباط با ديگران و يادگيري و تفکر است.
مهمترين سطوح رشد و تحول کلامي به شرح زير است:
مهارت هاي شنيداري شامل گوش دادن، تشخيص صداهاريال تمرکز شنيداري به معني مدت زمان گوش دادن، و درک مطالب از طريق گوش دادن (درک کلمات، جملات، داستان، کارتون و مطالب ديگر(
مهارت بياني شامل دايره لغات، يعني تعداد کلماتي که کودک بيان مي کنند، تلفظ درست صداها، جمله سازي، گفت و گو با ديگران، بيان مطالب، تصوير خواني، رواني کلام، تعريف قصه هاي شنيده شده، شعرخواني و داستان سازي به صورت فردي و گروهي
-6 رشد و تحول خلاقيت
خلاقيت يعني ايجاد و به کارگيري افکار و آثار جديد. از حدود دو سالگي که توانايي تجسم، يعني تصور اشياء در نبود آنها در کودک شکل مي گيرد، مهارتهاي خلاقيتي نيز در کودکان مشاهده مي شود

مفاهيم علوم
فرايند ارتباط با محيط اطراف را که به شناخت محيط و کسب اطلاعات منجر مي شود علوم مي گويند. کودکان با مشاهده و آزمايش، چيزهاي مختلفي ياد مي گيرند. آنان با استفاده از همه حواس خود رشد، تغيير و رابطه علت و معلولي را کشف مي کنند. اين فرايند زمينه ساز شکل گيري تفکر علمي است.

مفاهيم رياضي
رياضي روش فکر کردن است و به کمک آن مي توانيم به سازمان دهي افکار، تجزيه و تحليل، و حل مسئله بپردازيم. رياضي يکي از دروس اساسي در همه رشته هاست و آموزش آن در کودکي مي تواند به افزايش دانش و تقويت تفکر رياضي کمک کند.
آموزش مفاهيم رياضي به کودکان براساس مراحل رشد آنان، به ويژه رشد شناختي، در سنين مختلف برنامه ريزي مي شود و همانطور که ذکر شد در قالب بازي هاي ساده و به صورت غير مستقيم صورت مي گيرد.
 
تماس با ما

شیراز-بزرگراه چمران-نبش محمودیه اولین فرعی سمت چپ کوچه 34

071-36257793


مهستان در شبکه های اجتماعی

Instagram: mahd.mahestan

Email: info@mahd-mahestan.ir

کلیه حقوق این سایت متعلق به مهد کودک و آمادگی خصوصی مهستان شیراز می باشد.